بررسی امکان‌پذیریِ بیناسوژگی در نظریه‌ جسیکا بنجامین

بررسی امکان‌پذیری بیناسوژگی در نظریه‌ی جسیکا بنجامین نویسنده: امیر سعیدی جسیکا بنجامین در مقاله‌ی خود به نام فراتر از کنش‌گر و کنش‌پذیر: نظریه‌ی شناخت، بیناسوژگی و ثالثیت (۲۰۰۴) بر این مسأله تأکید دارد که با تسلیم شدن در برابر‌ دیگری در یک رابطه‌ی دو نفره، می‌توان یک ثالثیت به وجود آورد که از طریق آن،Continue reading “بررسی امکان‌پذیریِ بیناسوژگی در نظریه‌ جسیکا بنجامین”

آن‌چه ماکیاولی در مورد پاندمیک می‌دانست

آن‌چه ماکیاولی در مورد پاندمیک می‌دانست ترجمه و خلاصه‌نویسی: امیر سعیدی در متن زیر که از سایت نیواِستیت‌مَن ترجمه کرده‌ام به خوبی می‌توان شباهت رفتارهای سیاسی اجتماعی را بین گذشته و زمان حال مشاهده کرد. این متن نگاهی‌ست کوتاه و تاریخی به دوره‌ی زندگی نیکولو ماکیاولی، فیلسوف، نویسنده و دولت‌مرد ایتالیایی، که مصادف است باContinue reading “آن‌چه ماکیاولی در مورد پاندمیک می‌دانست”

خلاصه‌ای از مقاله‌ی چگونه وینِ سرخ فروید را انقلابی کرد

خلاصه‌ای از مقاله‌ی چگونه وینِ سرخ فروید را انقلابی کرد نویسنده: فیلیپ هِنری ترجمه و خلاصه نویسی: امیر سعیدی برای بسیاری از تحلیل‌گرانِ جوان، چالش اصلی و تعیین کننده‌ی جدال بین مکتب‌های فرویدیسم، ایجاد روانکاوی برای استفاده‌ی توده‌ها می‌باشد. از تلاش آنها برای گسترش امکانات روان‌درمانی، یک جنبش روانکاوی جدید ظهور خواهد کرد – جنبشیContinue reading “خلاصه‌ای از مقاله‌ی چگونه وینِ سرخ فروید را انقلابی کرد”

سرمایه‌داری محدودیت‌های خود را دارد

سرمایه‌داری محدودیت‌های خود را دارد نویسنده: جودیت باتلر مترجم: امیر سعیدی همه‌‌ی این‌ها در رقابت ریاست جمهوری ایالات متحده اتفاق می‌افتد که در آن شانس بِرنی سَندرز برای گرفتن نامزدی دموکرات‌ها بسیار دوراز چشم است. پیش‌بینی های جدید که «بایدِن» را به عنوان پیشرو در آینده مشخص می کند در این مواقع ویران‌گر است، زیراContinue reading “سرمایه‌داری محدودیت‌های خود را دارد”

بازخوانی مطالعاتی در باب هیستری و بررسی مفهوم ایده

بازخوانی مطالعاتی در باب هیستری و بررسی مفهوم ایده نویسنده: امیر سعیدی در بازخوانی کتاب مطالعاتی در باب هیستری (فروید و برویر، ۱۸۹۵) فروید بر چگونگی تأثیرپذیری‌‌ دستگاه روان از محیط، تربیت، و خصوصاً زبان، اشاره می‌کند. او از همان ابتدای امر به دو پاره بودن دستگاه روان (شکاف خودآگاهی) معتقد است و عنوان می‌داردContinue reading “بازخوانی مطالعاتی در باب هیستری و بررسی مفهوم ایده”

امیر تتلو به مثابه یک لیبرتین

امیر تتلو نمونه‌ی حاضر از یک لیبرتین است. از او انتظار می‌رود تا بر اساس نورم و چهارچوب‌های اخلاقی رفتار کند، اما مسئله این‌جاست که یک لیبرتین در هیچ چهارچوب اخلاقی نمی‌گنجد. تنها چهارچوب او‌ ارضای امیال خویش در جهت کسب لذت است،‌حتی اگر این لذت درد آور باشد۰

دوزخ پاندمیک

توهمِ همه‌چیز توانی یکی از خصایص ایگو می‌باشد که از دوران نوزادی تا دوران بزرگسالی همواره در حال تغییر و تعیین مرز ایگو می‌باشد. فروید در کتاب تمدن و ملالت‌های آن به ارتباط همه‌چیز توانی در نوزاد و تسلط یافتن او بر ابژه (یا واقعیت بیرونی) اشاراتی می‌کند. در این مقاله‌ی کوتاه نیز ما می‌توانیم حضور این همه‌چیز توانی به صورت ناخودآگاه جمعی در چیره شدن به طبیعت را دریابیم