بررسی امکان‌پذیریِ بیناسوژگی در نظریه‌ جسیکا بنجامین

بررسی امکان‌پذیری بیناسوژگی در نظریه‌ی جسیکا بنجامین نویسنده: امیر سعیدی جسیکا بنجامین در مقاله‌ی خود به نام فراتر از کنش‌گر و کنش‌پذیر: نظریه‌ی شناخت، بیناسوژگی و ثالثیت (۲۰۰۴) بر این مسأله تأکید دارد که با تسلیم شدن در برابر‌ دیگری در یک رابطه‌ی دو نفره، می‌توان یک ثالثیت به وجود آورد که از طریق آن،Continue reading “بررسی امکان‌پذیریِ بیناسوژگی در نظریه‌ جسیکا بنجامین”

آن‌چه ماکیاولی در مورد پاندمیک می‌دانست

آن‌چه ماکیاولی در مورد پاندمیک می‌دانست ترجمه و خلاصه‌نویسی: امیر سعیدی در متن زیر که از سایت نیواِستیت‌مَن ترجمه کرده‌ام به خوبی می‌توان شباهت رفتارهای سیاسی اجتماعی را بین گذشته و زمان حال مشاهده کرد. این متن نگاهی‌ست کوتاه و تاریخی به دوره‌ی زندگی نیکولو ماکیاولی، فیلسوف، نویسنده و دولت‌مرد ایتالیایی، که مصادف است باContinue reading “آن‌چه ماکیاولی در مورد پاندمیک می‌دانست”

خلاصه‌ای از مقاله‌ی چگونه وینِ سرخ فروید را انقلابی کرد

خلاصه‌ای از مقاله‌ی چگونه وینِ سرخ فروید را انقلابی کرد نویسنده: فیلیپ هِنری ترجمه و خلاصه نویسی: امیر سعیدی زیگموند فروید ”غالباً از این واقعیت که اکثر بیماران‌اش از طبقات بالادست بودند ابراز تأسف می‌نمود. اما هنگامی که سوسیالیست‌ها پس از جنگ جهانیِ اول، وین را “سرخ” کردند، روان‌رنجورها، چه ثروتمند و چه فقیر، بهContinue reading “خلاصه‌ای از مقاله‌ی چگونه وینِ سرخ فروید را انقلابی کرد”

سرمایه‌داری محدودیت‌های خود را دارد

سرمایه‌داری محدودیت‌های خود را دارد نویسنده: جودیت باتلر مترجم: امیر سعیدی ضرورت انزوا و جهان‌بینیِ جدیدِ ما از روابط، با زمان و فضای پاندمیک همراه شده است. از یک طرف، از ما خواسته می شود كه خود را در واحدهای خانواده، اماكن مسكونیِ مشترک، یا خانه‌های شخصی زندانی کنیم؛ محروم از تماس‌های اجتماعی و ماندنContinue reading “سرمایه‌داری محدودیت‌های خود را دارد”

امیر تتلو به مثابه یک لیبرتین

امیر تتلو نمونه‌ی حاضر از یک لیبرتین است. از او انتظار می‌رود تا بر اساس نورم و چهارچوب‌های اخلاقی رفتار کند، اما مسئله این‌جاست که یک لیبرتین در هیچ چهارچوب اخلاقی نمی‌گنجد. تنها چهارچوب او‌ ارضای امیال خویش در جهت کسب لذت است،‌حتی اگر این لذت درد آور باشد۰

دوزخ پاندمیک

توهمِ همه‌چیز توانی یکی از خصایص ایگو می‌باشد که از دوران نوزادی تا دوران بزرگسالی همواره در حال تغییر و تعیین مرز ایگو می‌باشد. فروید در کتاب تمدن و ملالت‌های آن به ارتباط همه‌چیز توانی در نوزاد و تسلط یافتن او بر ابژه (یا واقعیت بیرونی) اشاراتی می‌کند. در این مقاله‌ی کوتاه نیز ما می‌توانیم حضور این همه‌چیز توانی به صورت ناخودآگاه جمعی در چیره شدن به طبیعت را دریابیم