خلاصه‌ای از مقاله‌ی چگونه وینِ سرخ فروید را انقلابی کرد

خلاصه‌ای از مقاله‌ی چگونه وینِ سرخ فروید را انقلابی کرد نویسنده: فیلیپ هِنری ترجمه و خلاصه نویسی: امیر سعیدی برای بسیاری از تحلیل‌گرانِ جوان، چالش اصلی و تعیین کننده‌ی جدال بین مکتب‌های فرویدیسم، ایجاد روانکاوی برای استفاده‌ی توده‌ها می‌باشد. از تلاش آنها برای گسترش امکانات روان‌درمانی، یک جنبش روانکاوی جدید ظهور خواهد کرد – جنبشیContinue reading “خلاصه‌ای از مقاله‌ی چگونه وینِ سرخ فروید را انقلابی کرد”

سرمایه‌داری محدودیت‌های خود را دارد

سرمایه‌داری محدودیت‌های خود را دارد نویسنده: جودیت باتلر مترجم: امیر سعیدی همه‌‌ی این‌ها در رقابت ریاست جمهوری ایالات متحده اتفاق می‌افتد که در آن شانس بِرنی سَندرز برای گرفتن نامزدی دموکرات‌ها بسیار دوراز چشم است. پیش‌بینی های جدید که «بایدِن» را به عنوان پیشرو در آینده مشخص می کند در این مواقع ویران‌گر است، زیراContinue reading “سرمایه‌داری محدودیت‌های خود را دارد”

دوزخ پاندمیک

توهمِ همه‌چیز توانی یکی از خصایص ایگو می‌باشد که از دوران نوزادی تا دوران بزرگسالی همواره در حال تغییر و تعیین مرز ایگو می‌باشد. فروید در کتاب تمدن و ملالت‌های آن به ارتباط همه‌چیز توانی در نوزاد و تسلط یافتن او بر ابژه (یا واقعیت بیرونی) اشاراتی می‌کند. در این مقاله‌ی کوتاه نیز ما می‌توانیم حضور این همه‌چیز توانی به صورت ناخودآگاه جمعی در چیره شدن به طبیعت را دریابیم