خلاصه‌ای از مقاله‌ی چگونه وینِ سرخ فروید را انقلابی کرد

خلاصه‌ای از مقاله‌ی چگونه وینِ سرخ فروید را انقلابی کرد نویسنده: فیلیپ هِنری ترجمه و خلاصه نویسی: امیر سعیدی زیگموند فروید ”غالباً از این واقعیت که اکثر بیماران‌اش از طبقات بالادست بودند ابراز تأسف می‌نمود. اما هنگامی که سوسیالیست‌ها پس از جنگ جهانیِ اول، وین را “سرخ” کردند، روان‌رنجورها، چه ثروتمند و چه فقیر، بهContinue reading “خلاصه‌ای از مقاله‌ی چگونه وینِ سرخ فروید را انقلابی کرد”

سرمایه‌داری محدودیت‌های خود را دارد

سرمایه‌داری محدودیت‌های خود را دارد نویسنده: جودیت باتلر مترجم: امیر سعیدی ضرورت انزوا و جهان‌بینیِ جدیدِ ما از روابط، با زمان و فضای پاندمیک همراه شده است. از یک طرف، از ما خواسته می شود كه خود را در واحدهای خانواده، اماكن مسكونیِ مشترک، یا خانه‌های شخصی زندانی کنیم؛ محروم از تماس‌های اجتماعی و ماندنContinue reading “سرمایه‌داری محدودیت‌های خود را دارد”

دوزخ پاندمیک

توهمِ همه‌چیز توانی یکی از خصایص ایگو می‌باشد که از دوران نوزادی تا دوران بزرگسالی همواره در حال تغییر و تعیین مرز ایگو می‌باشد. فروید در کتاب تمدن و ملالت‌های آن به ارتباط همه‌چیز توانی در نوزاد و تسلط یافتن او بر ابژه (یا واقعیت بیرونی) اشاراتی می‌کند. در این مقاله‌ی کوتاه نیز ما می‌توانیم حضور این همه‌چیز توانی به صورت ناخودآگاه جمعی در چیره شدن به طبیعت را دریابیم