خانه


Intersubjectivity

بررسی امکان‌پذیری بیناسوژگی در نظریه‌ی جسیکا بنجامین‌

نویسنده: امیر سعیدی

ترجمه: امیر سعیدی در 18/08/2020

How Red Vienna Revolutionised Freud

خلاصه‌ای از مقاله‌ی چگونه وینِ سرخ فروید را انقلابی کرد

نویسنده: فیلیپ هِنری

ترجمه و خلاصه‌نویسی: امیر سعیدی در 30/05/2020

What Machiavelli Knew about pandemics

آن‌چه ماکیاولی در مورد پاندمیک‌ می‌دانست

ترجمه و خلاصه‌نویسی: امیر سعیدی در 06/06/2020


چقدر جسور می شود وقتی کسی مطمئن ‌شود که دوستش دارند

فروید


درباره ما

سایکوسوشال امکانی‌ست برای مطالعه‌ی روابط درون – سوژه‌ای و بینا سوژه‌ای، و بررسی تاثیر این روابط در دستگاه روان و ساختار نظام‌ اجتماعی۰

More About Us

با ما در تماس باشید

  • Psyhosicialstudies@gmail.com

More Ways to Get In Touch

ما را دنبال کنید

Direction and Maps